HBO Max

Získejte provizi 1.5 - 11 € za každý zprostředkovaný nákup na HBO Max

HBO Maxje úplně nová streamovací platforma, která vám přináší ty nejlepší příběhy od Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network a z dalších produkcí. Poprvé se tak potkávají na jednom místě.

Podmínky:

 • affiliate publisherovi náleží provize 3 - 15 €

  1. Měsíční předplatné:
  2. 1.5 € - Bulharsko, Moldavsko, Rumunsko
  3. 2 € - Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Černá Hora, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko
  4. 3 € - Nizozemsko, Norsko, Švédsko
  5. 3.5 € - Dánsko, Finsko, Španělsko

   Roční předplatné:
  1. 3.5 € - Bulharsko
  2. 4.5 € - Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Finsko, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Slovensko, Slovinsko
  3. 7 € - Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko
  4. 9 € - Česká republika, Nizozemsko, Švédsko
  5. 11 € - Dánsko, Norsko, Španělsko

Veškeré bannery a mailingy, podléhají schválení ze strany inzerenta. Pro schválení banneru nás kontaktujte na info@affiliateport.eu.

Zakázané zdroje trafficu:

 • weby a aplikace s ilegálním obsahem, nebo obsahem porušujícím duševní vlastnictví
 • Social media, SEM, Brand Bidding

EN
HBO Max is a brand-new streaming experience bringing you the greatest stories from Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network and much more, together for the very first time.

Conditions:

 • 1.5 - 11 € commission

  1. 1 MONTH payouts:
  2. 1.5 € - Bulgaria, Moldova, Romania
  3. 2 € - Bosnia, Croatia, Czech Republic, Hungary, Montenegro, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia
  4. 3 € - Netherlands, Norway, Sweden
  5. 3.5 € - Denmark, Finland, Spain

   12 MONTH payouts
  1. 3.5 € - Bulgaria
  2. 4.5 € - Bosnia, Croatia, Finland, Moldova, Montenegro, Serbia, Slovakia, Slovenia
  3. 7 € - Hungary, Poland, Portugal, Romania
  4. 9 € - Czech Republic, Netherlands, Sweden
  5. 11 € - Denmark, Norway, Spain

All banners and mailings must be approved by the advertiser. For banner approval, contact us - info@affiliateport.eu

Forbidden traffic sources:

 • Sites and applications that contain illegal or infringing content
 • Social media, SEM, Brand Bidding

Pro další akce doporučujeme sledovat náš FacebookTwitter a blog.

Začněte vydělávat na propagaci e-shopu

Rádi Vás do programu zapojíme, provedeme programem, jeho pravidly a možnostmi. Neváhejte se obrátit na našeho affiliate manažera s čímkoli, co bude potřeba. Jsme tu pro vás.

Kontakt