Blog

Expanzia aj za pomoci Affiliate marketingu

• 22. 01. 2021

Expanzia – rozšírenie spoločnosti za hranice domáceho trhu je ďalším krokom pre každého, kto vyhľadáva neustále možnosti šírenia podielu na trhu a neuspokojí sa s priemerom. Expandovať môžete či už z dôvodu úspechu, keď pociťujete zvýšený dopyt aj v iných krajinách alebo tiež neúspechu, ak máte pocit, že vaše služby nie sú ideálne pre trh, na ktorom ste iniciovali pôvodne svoj biznis.

Samozrejme, expandovaniu predchádza detailná príprava, aby ste mohli s istotou vykročiť správnym smerom. Preto neváhajte a prečítajte si o najdôležitejších krokoch, ktoré sú nápomocné pred aj počas rozširovania vašej spoločnosti a tiež ako je možné využiť affiliate marketing na uľahčenie celého procesu. 

Dôvody na expanziu

Predtým, ako sa dozviete niečo viac o konkrétnych bodoch prípravy, zoznámte sa s dôvodmi na expanziu aj  pozitívami, ktoré prináša a možno ste si ich doposiaľ nespojili dokopy. Ako už bolo spomenuté, prechod na zahraničný trh môže byť organickým spôsobom uspokojenia dopytu cudzokrajných zákazníkov, ktorí nemajú prístup k vašim produktom, no opakovane vyjadrili záujem o nákup na vašom e-shope. Uspokojením dopytu sa vám môže podariť rozšíriť alebo redefinovať cieľovú skupinu v rôznych oblastiach, čo je pravdepodobne jednoduchšie uskutočniť na trhu, kde ešte nemáte vytvorenú a udržiavanú lojálnu bázu zákazníkov. Tým sa presúvame k ďalšiemu pozitívu, ktorým je zvýšenie povedomia o vašej spoločnosti, značke a produktoch, keďže vďaka spolupráci s viacerými zahraničnými publishermi a partnermi získate širší dosah k potenciálnym zákazníkom a podarí sa vám vytvoriť pozitívny vzťah s doposiaľ neutrálnymi konzumentami. 

Okrem zamerania na spokojnosť zákazníkov je expanzia užitočná aj v rámci získavania nových informácií a inšpirácie pozorovaním štýlu komunikácie a spôsobov prístupu k nadobudnutiu a zvyšovaniu úspechu. Skúmaním stratégií zahraničnej konkurencie sa vám tiež podarí penetrovať nedobytý trh lepšie ako stagnáciou na súčasnom geografickom postavení vašej spoločnosti. 

Príprava

Svet patrí pripraveným a v oblasti marketingu tomu nie je inak. Počas expanzie je potrebné myslieť na mnohé technické body, bez ktorých sa rapídne znižuje vaša šanca na úspešné preniknutie na zahraničný trh. V prvom rade je vhodné analyzovať cieľový trh alebo trhy, o ktoré máte záujem, aby ste boli informovaný o zaužívaných zvykoch danej krajiny. 

Zákaznícka podpora

Zistite, aký je dominantný spôsob zákazníckej podpory, či existujú preferencie v štýle komunikácie ako napríklad v Rumunsku, kde je uprednostňované telefonovanie pred písomnou komunikáciou prostredníctvom emailu čo je zase ideálnou formou informovania nemeckých zákazníkov. V prípade preferovania komunikácie prostredníctvom telefonátu je vhodné poskytnúť operátora, ktorý má znalosti z cieľového cudzieho jazyka či jazykov, avšak najvhodnejšie je jednoznačne poskytnutie komunikácie s operátorom pochádzajúcim z krajiny, do ktorej expandujete. Hlbšie sledovanie nákupných zvykov typických pre daný štát vám poskytne informácie o preferovaných spôsoboch platby, aby ste mohli poskytnúť žiadané možnosti vyhovujúce všetkým potenciálnym zákazníkom. Ak máte záujem expandovať do Nemecka, môžete si všimnúť vysoký záujem o platbu v e-shopoch pomocou služby PayPal na rozdiel od obvyklej platby debetnou kartou. Rozdielne nákupné správanie sa prejavuje aj na preferenciách charakteru produktov ako takých. Odlišné štýly oblečenia alebo dokonca aj typov potravín je niečo, čo by vás nemalo prekvapiť. Každá krajina sa líši v spôsobe vykonania nákupu, preto nepodceňujte individuálny prieskum. V čom sa však všetky krajiny zhodujú, je uprednostňovanie webstránok, ktoré ponúkajú obsah v ich materinskom jazyku a tiež možnosť zobrazenia cien a platby v mene používanej v ich krajine. 

Preklad

Čo sa týka prekladu, nie je to úplne priamočiary proces, pretože okrem štandardného prekladu obsahu do viacerých jazykov, musíte tiež dbať na zaradenie vyhľadávaných kľúčových slov typických pre cieľovú krajinu. Tiež je užitočné, ak sa nebudete držať doslovných prekladov produktov, ktoré sú na domácom trhu známe pod istým názvom, pretože pri nových zákazníkoch nie je iný či podobný názov rozhodujúcim faktorom, keďže sa väčšina z nich ešte len zoznámi s vašou značkou. Preklady, ktoré v cieľovom jazyku nie sú zrozumiteľné pre žiadané publikum, uberajú vašej spoločnosti na integrite a dôveryhodnosti. Ak sa vám nepodarí uskutočniť vyhovujúci preklad v cieľovom cudzom jazyku, zo začiatku bude postačujúce ponúknuť anglický preklad, no vnímajte to skôr ako odrazový bod použiteľný iba na čas, pokým si nebudete istý správnosťou ostatných prekladov.

Výroba a doručenie 

S expandovaním do nového územia sa spája aj zvýšený počet objednávok, keďže budú prichádzať z viacerých miest. Aby ste nepodcenili možný dopyt,  je vhodné pripraviť sa na zvýšenie výroby v predstihu a nie až v momente registrovania neuskutočniteľného množstva objednávok. Ak chcete predísť predlžovaniu doby doručenia a zvýšenia ceny za poštovné alebo je pre vás dôležité jednoduché uskladňovanie sortimentu, mohlo by vám viac vyhovovať založenie lokálnej firmy, k čomu ale pribúdajú náklady a potreba informovania sa o lokálnych zákonoch o predaji a platbe DPH. Nie je to síce nevyhnutné, no niektorí zákazníci sa pri objednávaní z cudzokrajných oblastí obávajú podvodu či problémov spojených s vrátením produktu z dôvodu nedostatku skúseností so zahraničnými e-shopmi či naopak z dôvodu získania negatívnych skúseností dôverovaním iným spoločnostiam. Pre zrýchlenie komunikácie v súvislosti s prevzatím platby a vrátenia peňazí je najjednoduchšie založiť si bankový účet v danej krajine, čím predídete aj poplatkom za premieňanie mien.

Affiliate programy

Po detailnej analýze trhu je potrebné zostrojiť marketingové kampane využitím akvizičných kanálov ideálnych pre vašu cieľovú krajinu s kladením dôrazu na diferenciáciu rôznych zvykov ovplyvnených kultúrou, ekonomikou a  ďalšími faktormi. Z toho dôvodu je odporúčané využiť viaceré marketingové stratégie a rozmanité nástroje od upozornenia na váš brand využitím zľavových kupónov na prvý nákup po aplikáciu sloganu: “Kúp x počet produktov a získaš x počet zdarma.” Keďže bude spočiatku vašim cieľom zaujať čo najväčšie množstvo nových zákazníkov, sústreďte sa nielen na propagáciu kvality a cenovej dostupnosti vašich produktov, no tiež na zvýšenie záujmu prihlásením sa k odberu newsletteru prostredníctvom emailu.

Významnú odozvu môžete získať spoluprácou s obsahovými publishermi, ktorí dokážu poskytnúť o čosi viac ako len reklamu. Predstavia váš produkt spolu s jeho príbehom či recenziou a odporúčaním. A teda, spojte sa s blogermi či online magazínmi na docielenie efektívnej propagácie viacerými spôsobmi. 

Určite sa oplatí vyskúšať tiež spoluprácu s cashbackovými portálmi. Zákazníkom v krajinách, ktoré majú vo zvyku využívať na nákup najmä obdobie zliav, ako je to napríklad v Maďarsku, od prvého momentu ulahodíte známymi praktikami. Takisto vám spolupráca so zaužívaným propagačným kanálom, ktorému lokálni konzumenti vyjadrujú dôveru pozdvihne kredibilitu v ešte nie úplne známom prostredí. 

Podpora od Affiliate Portu

Ak ste zostali zaskočený mierou náročnosti, ktorú expandovanie biznisu obnáša, nemusíte sa obávať neúspechu. V Affiliate Porte poskytujeme inzerentom pomocnú ruku aj v prípade, že sa rozhodnú figurovať za hranicami Česka či Slovenska. Dlhoročné skúsenosti so spoluprácou s okolitými európskymi krajinami, akými sú Maďarsko, Poľsko, Rumunsko i Nemecko, Affiliate Port postupne nazbieral potrebné informácie na úspešnú expanziu a tiež mnohých zahraničných partnerov z radu viac ako 3 500 publisherov z viacerých kategórií a krajín CEE regiónu. Vieme vám zaručiť nastavenie všetkých potrebných krokov pre efektívne affiliate kampane, od meraní po fakturácie. Komunikácia je pre úspešnú kampaň nesmierne dôležitá a o to viac pri tak dôležitom procese, akým je expanzia. Vážime si čas našich partnerov, a preto im poskytujeme neustálu komunikáciou. Proces expanzie nemusí byť viac neznámou, ak viete, na koho sa obrátiť, preto nemusíte už viac hľadať- prejavte svoju dôveru Affiliate Portu a my vám doručíme nadštandardné výsledky. autor článku

ZAREGISTRUJ SE DO AFFILIATEPORT.EU

Připoj se k více jak 3 500 affilům a získejte navíc 5 týdnů kurzu affiliate marketingu zdarma.

Získat více informací
affil Affiliate AffiliateClub affiliate marketing affiliate program affiliate síť Akce CZAffil kupon kupony marketing propagace skaffil sleva slevy

e-mail: info@affiliateport.eu
tel.: +420 778 592 177

Affiliate podpora k dispozici:
Po-Pá 9.00 - 17.00 (& flexibilně dle domluvy)