Blog

Propagace cestovního ruchu v době pokoronavirové

• 23. 06. 2020

Existuje-li skupina affiliate publisherů, na které koronavirová krize dopadla nejhůře, pak jsou to ti, kteří se zaměřují na propagaci turismu a cestovního ruchu. Jaká ponaučení si “cestovatelský affiliate” může vzít z mimořádného stavu, který naplno propukl v březnu tohoto roku?

Co můžeme udělat, aby nás případné opakování epidemie již tolik nepřekvapilo? Na co si musíme dát do budoucna pozor? Odpovědi na výše uvedené otázky jsme se pokusili rozklíčovat v následujícím textu. 

Cestovní ruch se na přelomu letošní zimy a jara v podstatě zastavil. V útlumu setrval několik týdnů. K něčemu takovému nedošlo nejspíše od konce druhé světové války. Pandemie způsobená šířením nového koronaviru zapříčinila rušení leteckých spojení. Současně byly hromadně stornovány rezervace ubytování v turistických destinacích. Lidé se uzavřeli ve svých domovech, volný pohyb byl zásadně omezen. Dlouhé týdny jsme žili v nejistotě, kdy budeme opět moci začít cestovat. Jak se situace konkrétně odrazila v travel affilu, dokládá ve svých slidech Michal Vávra z Cestolina. Příjmy jeho affiliate projektu spadly v březnu k nule a navíc ještě zpětně přicházel o peníze. Na webtrhu se zase objevilo několik inzerátů s nabídkou prodeje cestovatelského webu nebo facebookové skupiny. Nejspíše od uživatelů, pro něž přestal být travel affil perspektivní.

Odstavená letadla na Letišti Václava Havla během koronavirové krize

Z nejhoršího jsme venku

Jako první se v omezené míře otevřel turistismus uvnitř naší země, nicméně možnosti vycestování do zahraničí byly dlouhou dobu předmětem spekulací. Prohlášení o hrozbě dvouletého uzavření hranic, která zazněla z oficiálních míst, působila děsivě a trhu výrazně uškodila. Realita byla nakonec příznivější a hranice se začaly otevírat už na přelomu května a června.

Do zahraničí v roce 2020

Některá omezení stále přetrvávají. K vycestování do zahraničí slouží různé semafory, které poskytují nápovědu, za jakých podmínek lze určitou zemi navštívit. Podstatné však je, že dovolenou v zahraničí si  nakonec spousta Čechů může dopřát již toto léto. Cestovní affiliate se tak opět rozjíždí na plné obrátky. Kdo se chce vyvarovat zklamání, musí být neustále ve střehu a sledovat, jak se situace kolem onemocnění Covid-19 v jednotlivých zemích vyvíjí. Projděte si následujících 7 tipů, jak obstát v současné výjimečné situaci. Věříme, že vám pomohou uspět minimálně v letošní a příští dovolenkové sezóně.

 

  1. Rozložte riziko

Jak praví jedno populární rčení, není radno dávat všechna vejce do jednoho košíku. To platí i pro affiliate marketing. Není dobré se v propagaci zaměřovat jen na jeden segment  o cestovním ruchu to nyní platí dvojnásob. Mějte v zásobě alternativní zdroj příjmu pro případ, že by se cestovní ruch opět zastavil. Nedávné události působí dostatečně varovně. O možnosti příchodu tzv. druhé vlny pandemie onemocnění Covid-19 se spekuluje neustále. Nevíme sice, v jaké míře by druhá vlna cestovní ruch zasáhla, ale je dobré počítat s nejhorším. V krajním případě se může opět pozastavit letecká doprava a uzavřít hotely. I kdyby to nastalo jen ve vybraných zemí nebo regionech, nikdo nedokáže dopředu říci, o které oblasti půjde. 

Cestovní ruchu nemusí být zasažen jen koronavirem nebo jinou pandemií. Z minulosti dobře víme, že turismus dokáží negativně ovlivnit i válečné konflikty, terorismus, občanské nepokoje nebo přírodní katastrofy. Může jít o zcela neočekávané události jako třeba výbuch výbuch islandské sopky Eyjafjallajokull v dubnu 2010. Tato sopka vylučovala popel a prach, které učinily létání nebezpečným a na šest dní musel být uzavřen letecký prostor téměř nad celou Evropou. 

Nikdo už nechce zažít ten pocit, kdy mu v dashboardech nepřibývají žádné nové objednávky a transakce z minulých měsíců jsou hromadně stornovány. Spoléhat se na cestovatelský affil jako na jediný zdroj příjmů bude přinejmenším v nejbližší budoucnosti doslova hazardní záležitostí. Riziko můžete rozložit buď rozšířením affiliate aktivit o další segment, nebo hledejte možnosti přivýdělku i mimo oblast affiliate marketingu

  1. Nespoléhejte se jen na jednu destinaci

Aktuálně je ze zahraničních destinací podle cestovních kanceláří největší zájem o Bulharsko, Řecko a Chorvatsko. Tyto země jsou vnímány jako bezpečné a nejméně zasažené nákazou. V těchto destinacích je tedy v současné době největší potenciál i co se týká affiliate propagace. Ale jak to bude v budoucnu?  Může se stát, že onemocnění Covid-19 v budoucnu závažněji zasáhne jen určitý počet zemí. Je celkem jedno, zda se uzavřou jejich hranice, nebo o ně opadne zájem zcela přirozeně, protože se turisté budou bát, aby si z dovolené neodvezli nákazu. Problém je, že nám předem nikdo neprozradí, které země mohou být postiženy nejvíce. Každopádně není dobré zaměřovat se v propagaci jen na jednu lokalitu nebo větší skupiny sousedních zemí. Ideálně se zaměřte na propagaci více destinací a nejlépe z různých podnebných pásů. Stejně tak nespoléhejte jen na jeden druh dopravy, konkrétně třeba prodej letenek, nebo na jediného inzerenta, jenž může být nakonec tím smolařem, kterého postihne krach. 

 

Meziroční změna v počtu rezervací na ubytování ve vybraných zemích

(Období od 1. do 15. června)

Bulharsko +100,00%
Chorvatsko + 50,68 %
Česká republika +33,13 %
Slovensko + 3,13 %
Řecko -11,76 %
Rakousko -37,50 %
Španělsko -62,22 %
Itálie -66,35 %
Francie -79,31 %
USA  -97,56 %

Zdroj: Z dat cashback portálu PlnáPeněženka.cz

  1. Zvažte propagaci tuzemské turistiky 

Existuje řada objektivních důvodů, proč affiliate publisheři cílící na dovolenkáře dosud opomíjeli tuzemský turistický ruch. Nelze s ním spojit prodej letenek. Útraty a tím pádem i provize bývají nižší než v zahraničním turistickém ruchu. A navíc si početná skupina lidí dokáže obstarat ubytování bez prostředníka, tedy mimo kanály umožňující jakoukoliv provizi. Nyní se ale situace trochu mění. Jednak je kontinuita tuzemského cestovního ruchu o něco jistější než u zahraničního. Dovolená v Česku by mohla být uskutečnitelná i po případném uzavření hranic. A navíc počet Čechů, kteří budou volno trávit na našem území, oproti předchozím ročníkům vzroste. Někdo si zahraniční dovolenou pro letošek odpustí z obav z nákazy. Jiný z toho důvodu, že musí více šetřit. Každopádně příležitostí k výdělku bude pro affiliate publishery se zaměřením na tuzemské dovolenkáře více.

  1. Počítejte s rozsáhlejšími změnami chování

Chování turistů projde řadou dalších změn. Jedna z nich už nastala. Posunul se začátek hlavní turistické sezóny a změna se nejspíš dotkne i načasování jejího konce. Pro sezónu příští můžeme očekávat pokles zájmu o tzv. first minute zájezdy. Plánování dovolené a úhradu za zájezdy se lidé budou nyní nejspíše snažit oddalovat, co to půjde, aby se vyhnuli riziku, že přijdou o peníze. Uškrcené rodinné rozpočty mohou zase zapříčinit, že si lidé odpustí ubytování v hotelu s plným servisem a raději si pronajmou chatku, vydají se do kempu a nebo možná jen přenocují pod širákem. Není nutné v tom hledat pro affiliate hned pohromu. Otevírají se tím další možností propagace. Třeba kempingového vybavení a outdoorového oblečení.

  1. Obsah je král. Už zase

Obtížná předvídatelnost budoucí situace kolem koronavirové epidemie vyvolává hlad po aktuálních informacích. Ten, kdo plánuje dovolenou, bude po takových informacích dychtit nejvíce. Lidé budou chtít vědět, za jakých podmínek lze vycestovat. Právě obsahové sekce vašich webů mohou být vaší hlavní zbraní. Vedle sekce o počasí a památkách by měla být součástí každého webu pro cestovatele rubrika o aktuálně platných opatřeních a podmínkách v jednotlivých zemích. Informace rozhodně nenechávejte zestárnout, hlídejte jejich platnost a čerpejte je z nejdůvěryhodnějších, pokud možno oficiálních zdrojů.  Vytvořte prostor, který cestovatelům umožní zorientovat se v chaosu a záplavě často protichůdných zpráv. Odměna v podobě vyšší návštěvnosti a zprostředkovaných prodejů vás nemine. 

  1. Finanční plánování? Tak to hodně štěstí!

Finanční plánování je důležitou součástí práce každého affiliate publishera. V tuto chvíli bude tato disciplína velmi tvrdým oříškem. Řekněme si narovinu, že načrtnutý plán nákladů a výnosů z cestovatelských affiliate programů se může zhroutit jako domeček z karet ze dne na den. Jediná jistota je taková, že žádná jistota neexistuje. Otázek je více, než odpovědí. Buďte připraveni na to, že i když se bude vyvíjet přisun transakcí slibně, dokud nejsou pobyty odbydleny a letadla nepřistanou, může dojít ke stornování zakázky. Opět vzpomeňme na černý scénář z března a dubna. Poměr mezi schválenými a neschválenými transakcemi se zcela obrátil. A zatímco před tím cestovatelsky orientovaní affilové počítali storna v jednotkách či nižších desítkách procent, nyní byli rádi, když aspoň pár objednávek bylo schváleno a vyplacena za ně provize. 

Tím nechceme říct, že plánování už nemá smysl, ale připravte si aspoň více variant možných scénářů, včetně toho nejhoršího. Zkrátka buďte připraveni i na možnost uzavření hranic, krachu cestovních kanceláří či leteckých společností nebo pozastavení affiliate programů s letitou tradicí. A uvědomte si kolik spolupracovníků a na jakou dlouhou dobu byste v takovém případě uživili a jak velké investice do reklamy byste si mohli dovolit

  1. Jak oslovit cestovatele v karanténě

Vytvořte si alternativní plán, co byste mohli nabídnout cestovatelům, kteří budou navzdory vlastním touhám donuceni zůstat doma. Uvažujme o případu turisty, který miluje Španělsko a každoročně se vydává za poznáním zdejší kultury a přírodních krás. Pomozte mu překonat stesk po zemi na Pyrenejském poloostrově. Umožněte mu, aby Španělsko přišlo za ním. Soustřeďte se v propagaci na produkty spojené se Španělskem. Může jít o knižní cestopisy, potraviny, módu nebo doplňky do domácnosti s původem ze Španělska. Váš příjem bude možná nižší, ale minimálně zůstanete s takovým návštěvníkem v kontaktu a posílíte v něm pocit loajality s vaším webem.

A jak hledíte na budoucnost cestovního ruchu a jeho affiliate propagace vy? Máte nějaké tipy, na co se nyní soustředit? V čem vidíte největší rizika a naopak příležitosti? Jste k budoucnosti pesimističtí nebo na ni hledíte se skepsí?

Tip: Zapojte se do cestovatelských kampaní v Affiliate Portu

Profilový obrázek


autor článku

ZAREGISTRUJ SE DO AFFILIATEPORT.EU

Připoj se k více jak 3 500 affilům a získejte navíc 5 týdnů kurzu affiliate marketingu zdarma.

Získat více informací
affil Affiliate AffiliateClub affiliate marketing Affiliate Port Akce CZAffil E-commerce kampaně kampaň kupony marketing PlnáPeněženka.cz skaffil slevy

e-mail: info@affiliateport.eu
tel.: +420 773 759 523

Affiliate podpora k dispozici:
Po-Pá 9.00 - 17.00 (& flexibilně dle domluvy)