Blog

Ako správne využiť SEO na rozvíjanie blogu

• 24. 02. 2021

Blog je obsahový online priestor s potenciálom pre konštantné napredovanie vo viacerých smeroch. V predošlom článku (6 krokov k úspešnému blogu nielen pre začiatočníkov) ste sa mohli dočítať o 6 dôležitých krokoch potrebných na zostavenie blogu vhodných nielen pre nováčikov, ale aj skúsenejších blogerov. Teraz nastal čas zamyslieť sa nad ďalšími elementmi, ktoré napomáhajú udržiavaniu a tiež následnému zlepšovaniu blogu. V tomto článku sa budeme venovať tvorbe a rozvíjaniu obsahu blogu so zameraním na SEO a s tým súvisiace nástroje ako štítky, kľúčové slová, meta tagy a tiež sa dozviete, ako postupovať po publikovaní príspevkov. 

SEO – optimalizácia pre vyhľadávače

Je potrebné, aby ste zohľadňovali nielen to čo sa páči čitateľom, ale aj to čo sa páči vyhľadávačom. Vďaka správnemu využitiu SEO dosiahnete prednostné zobrazovanie vášho blogu na najvyšších priečkach, a teda na prvej strane, pretože ako iste viete, väčšinou vyhľadávanie končí práve na prvej strane a preklik na ďalšie strany býva až posledným možným riešením.  

“Najlepším miestom na ukrytie mŕtvoly je druhá strana 

Google vyhľadávania.” 

Čím vyššie je vaša webstránka umiestnená, tým vyššia je šanca návštevnosti. Algoritmus Google vyhľadávača zohľadňuje mnoho faktorov pri zobrazovaní výsledkov, ale jedným z najdôležitejších je relevantnosť webov s vyššou autoritou, ktoré na vyhľadávané informácie odkazujú. Každý odkaz je ako bod v prospech tohto webu a hovorí spoločnosti Google, že si zaslúži vysoké umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Šancu zobrazenia zvýšite aj dĺžkou príspevkov či prepojením obrázkov s textom. 

Kľúčové slová

Súvisiacim prvkom optimalizácie pre vyhľadávače sú kľúčové slová, ktoré môžete zakomponovať do takmer každej časti príspevku. Kľúčové slová (keywords) sú slová zadané do vyhľadávača, vďaka ktorým sa výsledky zobrazia ako nájdenie zhody medzi vyhľadanými slovami a tými, ktoré sa nachádzajú na výsledných webstránkach. 

Rozlišujeme tri kategórie:  

  1. head- slová s veľkým počtom vyhľadávaní a konkurencie, všeobecné slová v istej tematike- napr. dovolenka
  2. body- 2-3 slovné frázy, sú špecifickejšie, a menej konkurenčné ako predošlá kategória- napr. dovolenka na Slovensku
  3. long tail- dlhé 4 a viacslovné frázy, sú najmenej konkurenčné, môžu to byť celé vety alebo otázky- napr. aká je najlepšia dovolenka na Slovensku

Pretože posledná kategória predstavuje najmenšiu konkurenciu vo vyhľadávaní, je ideálne zapojiť do príspevkov tieto dlhšie otázky a odpovede. Aby ste zistili, aké kľúčové slová by ste mali do príspevkov začleniť, je dôležité predtým vykonať analýzu kľúčových slov. Tá prebieha použitím viacerých nástrojov dostupných aj v bezplatných funkciách Googlu. Efektívne je napríklad spojenie Google Analytics a Google Trends, kde načerpáte užitočné dáta o stálych aj potenciálnych návštevníkoch. Google Analytics poskytuje komplexný rad služieb vytvorených špeciálne pre malé biznisy, akým je aj blog. Google Trends vám umožňujú sledovať, aké sú denné trendy vo vyhľadávaní, túto funkciu, bohužiaľ, Slovensko nemá, ale v Česku je dostupná. 

Pre detailnú analýlu kľúčových slov sa môžete obrátiť na služby stránky WordTracker, ktorá vám tiež zostaví zoznam najvyhľadávanejších fráz súvisiacich s vašou témou, z ktorých môžete následne filtrovať tie najrelevantnejšie. Na československom trhu sú dominantné napríklad stránky Marketing Miner a Screaming Frog. Ďalším spôsobom získania relevantných kľúčových slov je tiež prieskum súvisiacich vyhľadávaných výrazov, ktoré tiež nájdete v Google trendoch alebo na spodnej časti prvej strany výsledkov vyhľadávania Google. Je potrebné ich často obmieňať, čo znamená nielen to, že budete používať nové slová, ale tiež to, že aktualizujete kľúčové slová v už publikovaných príspevkov.

Po vytvorení aktuálneho zoznamu kľúčových slov je užitočné vytvoriť kategórie aj podkategórie, vďaka ktorým budete vedieť obsah jednoduchšie usmerniť a zoradiť. Počas písania a úpravy príspevku sa zamyslite nad ich umiestnením v texte. Prvým stretnutím s vašim príspevkom je pre čitateľa nadpis, takže okrem toho, že musí okamžite zaujať, mal by tiež obsahovať optimálne kľúčové slová. Najviac kľúčových slov sa vám určite podarí začleniť do centra obsahu publikovaného článku, ale je potrebné dávať pozor na to, aby sa príliš často neopakovali. Nielenže sa tým pokazí dobrý dojem u čitateľa, na ktorom vám jednoznačne najviac záleží, no vyhľadávací roboti môžu text preplnený rovnakými slovami považovať za spam či duplikát.  Používajte preto nielen kľúčové slová, ale aj frázy, ktoré s nimi úzko súvisia a pravidelne ich obmieňajte. Okrem textu je dobré využiť ich aj v url adrese a už spomínanom alternatívnom popise obrázkov.

Obrázky

Najužitočnejším nástrojom udržania pozornosti sú určite obrázky a videá začlenené do textu príspevku. Obrázky môžete využiť ako názornú ukážku vysvetľovaného fenoménu, ale tiež sa nebojte použiť ilustrácie, ktoré jednoducho súvisia s tým, o čom informujete publikum. V ideálnom scenári by ste mali používať iba vlastné fotografie či videá, no nie vždy budete mať takú možnosť. Preto, ak budete používať obrázky z iných zdrojov, vyhľadávajte skôr royalty free obrázky a nezabudnite pod každú ilustráciu vložiť jej autora a internetový odkaz, z ktorého ste čerpali.  

Alternatívny popis

Okrem udržania pozornosti čitateľa sú obrázky využiteľné aj vďaka možnosti alternatívneho popisu tiež nazvaného zástupný text. Ten slúži pre uľahčenie pochopenia fotografií a  ilustrácií návštevníkom so zhoršeným zrakom, ale používa sa aj ako prepojenie s textom vo vyhľadávaní. Po vložení obrázka na stránku môžete v nastaveniach nájsť kolonku Text obrázka, v ktorej opisujete, čo sa na obrázku nachádza v maximálnej 125 znakoch. Popis uľahčí vyhľadávaču identifikovať obsah tiež spojený s príspevkom a zvýši sa šanca zobrazenia vášho blogu. To zabezpečí prepojenie kľúčových slov vo vyhľadávaní nielen s textom ale aj obrázkami, ktoré sa nachádzajú v príspevku. 

Meta tagy

Meta tagy sú podobne ako alternatívny popis ďalším prepojením s textom príspevku. Nenachádzajú sa priamo na webstránke, ale v hlavičke jej kódu. Sú nápomocné na zjednodušenie identifikácie obsahu vyhľadávačmi, ktoré vďaka ním budú vedieť čo sa na webstránke nachádza a aké informácie viete čitateľom poskytnúť. Ak vyhľadávaný výraz nie je zhodný s kľúčovými slovami vo vašom texte, je možné, že sa bude zhodovať s tými, ktoré sa nachádzajú v meta tagoch, čím sa vám opäť o niečo zvýši šanca prednostného zobrazenia vo vyhľadávači. Skladá sa z mnohých častí, no vašu pozornosť si zaslúžia najmä meta nadpis a meta popis.

Nadpis – Meta tag nadpis alebo “title” je jedinou zo spomenutých častí, ktorá je viditeľná v hlavičke prehliadača a vyhľadávač ho identifikuje ako názov webstránky. Z hľadiska kategórie kľúčových slov by meta tag nadpis mal obsahovať 2-3 slovnú frázu, ktorou je webstránka vyhľadávaná. Môže to byť stručný opis podstránky vášho blogu v 50 až 60 znakoch. Správne vytvorený title je atraktívnym nástrojom nielen pre vyhľadávače, ale taktiež predstavuje marketingovú motiváciu pre užívateľov. 

Popis – Meta tag popis alebo “description” sa nachádza v zdrojovom kóde webstránky. Je to  stručný opis vášho blogu alebo konkrétneho článku v 150 až 200 znakoch, aby bol zobrazený úplne celý. Opisujete ním obsah veľmi výstižne s použitím kľúčových slov. Správny meta tag popis je rýchlym zhrnutím najpodstatnejších bodov nachádzajúcich sa v texte, ktorý potenciálnemu čitateľovi poskytuje možnosť rozhodnúť sa či odkaz rozklikne. Preto týmto popisom chcete v prvom rade zaujať a iniciovať ďalšiu interakciu, nie hneď napísať odpoveď na položenú otázku- čiže nie odpovedať, ale podnietiť záujem na hľadanie odpovede v príspevku.  

Štítky

Mimo textovej časti sa na zobrazovanie vo výsledkoch vyhľadávania využívajú štítky (tags), ktoré môžeme prirovnať k hashtagom na sociálnych sieťach ako Instagram, Twitter, Tumblr a podobne. Používanie kľúčových slov a štítkov zároveň, môže byť škodlivé, ak neviete, ako ich zakomponovať. Štítky na rozdiel od spomínaných kľúčových slov nie je potrebné časom striedať, pretože bývajú využívané na kategorizáciu príspevkov nachádzajúcich sa na vašom blogu. Platí u nich preferencia kvality nad kvantitou, preto je ideálne vytvoriť zoznam 15 až 25 štítkov, ktoré sa budú využívať v 4 či 5 kategóriách na vašom blogu. 

Súvisiace články

Na to, aby ste po rozkliknutí odkazu udržali čitateľa na blogu čo najdlhšie je skvelé využiť odkazovanie na súvisiace články v texte. Poskytnete tak viac informácii o opisovanej téme, a ak je článok pokračovaním, umožníte návštevníkovi jednoduchý návrat k úvodu či ostatným dôležitým častiam. Navyše tým opäť ulahodíte SEO, pretože interné linky webstránky sú identifikované totožne s externými ako ďalší zdroj odkazujúci na váš blog. Napríklad článok travel blogu opisujúci najlepšie destinácie na stanovanie môže využiť odkaz na predošlý článok popisujúci vybavenie, bez ktorého sa na stanovačke nezaobídete. To je ďalší dôvod, prečo je z dlhodobého hľadiska veľmi efektívne články plánovať dopredu so špecifickým poradím v konkrétnej kategórii. Prepojením príspevkov ukážete čitateľovi, že všetky potrebné informácie nájde na jednom mieste, a teda vašom blogu a nemusí webstránku opustiť kvôli hľadaniu externých zdrojov. Navyše tak dosiahnete zvýšenú návštevnosť na starších publikáciách, ktoré môžete takisto aktualizovať a doplniť do textu odkazy na súvisiace články, ktoré ste publikovali neskôr, čím zvýšite ich dlhotrvajúcu relevanciu. 

Obsah

Pilierom úspešného blogu sú aj napriek využitiu širokej škály technických nástrojov  jednoznačne príspevky tvoriace jeho hlavnú náplň. Samozrejmosťou je prax- čím viac napíšete, tým lepšie budete vedieť písať. Nie všetky príspevky budú vhodné na publikovanie, ale každý jeden článok je príležitosť na progres autora. Aby ste však predišli tomu, že väčšina príspevkov neuzrie svetlo sveta, nebojte sa pozrieť okolo seba a nabrať inšpiráciu v momentálnych trendoch pohybujúcich sa vo vašej tematickej oblasti a takpovediac skočte na vlnu trendu. Trendy môžete sledovať nielen na iných blogovacích platformách, ale tiež na špecifických fórach či prostredníctvom sledovania relevantných profilov na hocijakej sociálnej sieti. Ak budete vždy v centre diania, nemôže sa stať, že by ste na daný deň, týždeň alebo mesiac nemali čo ponúknuť čitateľom. 

Keď budete mať blog zaplnený viacerými článkami a informáciami, môžete sa zamerať na tvorbu mixu takzvaných evergreenov s aktuálnymi novinkami. Známymi témami dokážete zaujať široké publikum a menej prebádanými oblasťami máte šancu udržať vracajúcich sa návštevníkov. Ak sa venujete napríklad hudobnej tematike, evergreenom by mohol byť článok o top 10 rockových kapelách na Slovensku za posledných 30 rokov, zatiaľ čo aktuálna novinka môže byť príspevok spomínajúci nové tváre slovenskej hudobnej scény alebo, aké albumy budú vydané v danom mesiaci. 

Dĺžka príspevku

Tiež je dôležité, aby ste sledovali, aké dlhé sú vaše príspevky. Podľa Kremsa.sk existuje viacero indikátorov ideálnej dĺžky textu. Z pohľadu časovej náročnosti by mal byť príspevok dlhý maximálne 7 minút, pretože moderný čitateľ neudrží dlhšie pozornosť alebo skôr, po 7 minútach čítania bez prestávky si ďalšie informácie nebude pamätať. Z pohľadu počtu slov sa názory líšia, keďže 2100 slov bolo označených za optimálny počet, ale tiež je potrebné spomenúť, že žiadny článok nebude pre čitateľa atraktívny, ak bude jeho dĺžka pôsobiť silene a neprirodzene. Dbajte však na to, aby mal článok minimálne 300 slov, pretože je to požadované minimum na zaručenie jeho viditeľnosti vo vyhľadávačoch. 

Rozloženie článku

Z estetického hľadiska bude článok atraktívnejší pre čitateľov pomocou jednoduchého striedania dĺžky viet, aby text nepôsobil príliš náročne. Striedajte tiež znenie viet- pýtajte sa otázky niekedy rečnícke, inokedy interaktívne, aby ste obsah oživili. Tiež je dobré príspevok rozdeliť do viacerých častí alebo odsekov. Pôsobí ucelenejšie, ak sú  titulok a nadpisy odsekov jasne zvýraznené a veľkostne odlíšené. Čitateľ sa jednoduchšie v obsahu zorientuje a získa možnosť oddychu, vďaka čomu váš text nebude pôsobiť príliš monotónne. Nechcete predsa čitateľov unudiť, ale zaujať, no nie?

Čo potom?

Zatiaľ ste sa mohli dočítať o tom, čo predchádza publikácii príspevkov na blogu, ako ich štrukturálne a esteticky zostaviť, čo zakomponovať počas ich tvorby a ako ich efektívne prepojiť, ale čo nasleduje po ich zverejnení? Sledovanie diania po publikácii je najdôležitejšie v rámci analýzy úspešnosti vášho blogu. Analytiku a prehľad môžete získať priamo na webstránke, ktorú využívate na publikovanie alebo v spomínanej službe Google Analytics. Vďaka zhromaždeným dátam máte prístup k informáciám, ako počet návštevníkov v daný deň či akýkoľvek vami zvolený časový úsek, tiež môžete vidieť ako dlho sa čitatelia na blogu zdržali, kde konkrétne sa pozreli a či sa ich návštevy opakujú. 

Úspešnosť zverejneného príspevku môžete pozorovať takisto prostredníctvom počtu reakcií na publikáciu- na srdiečka, komentáre a zdieľania. Časom môžete vidieť, ktorým príspevkom sa darí najlepšie. Porovnávaním príspevkov, ktoré sú najpopulárnejšie, môžete zhodnotiť rozhodujúce elementy, akými môžu byť napríklad preferovaná dĺžka článku či obľúbená téma. Na zvýšenie interakcie je vhodné vyzvať čitateľov k aktivite v texte, spýtať sa ich na názor či osobné skúsenosti, aby mali pocit, že sú súčasťou vami vytvorenej komunity. Reakcie vám môžu slúžiť ako nástroj postupného zlepšovania obsahu, preto sa nenechajte odradiť negatívnymi komentármi, ak sú namierené ako nápomocná konštruktívna kritika. 

Aby ste po publikovaní pomohli zviditeľneniu vašich príspevkov, nezabudnite ich zdieľať na sociálne siete a upozorniť na ne aj s dlhším časovým odstupom, ak sú znova relevantné pre vaše publikum. 

Všetky doposiaľ spomenuté rady vám môžu pomôcť, aby ste sa stali skúseným blogerom a odlíšili sa od davu zapálených nováčikov, ktorým chýba správna technická príprava. Ak sa v tejto oblasti ešte nie celkom vyznáte, skúste naše tipy zaradiť do blogu postupne, aby ste lepšie rozumeli ich individuálnym účinkom a neskôr sa vráťte k článku na zakomponovanie ďalších užitočných trikov. V momente, keď si budete istý svojou pozíciou blogera s dostatočnou praxou, obráťte sa na Affiliate Port. Môžete sa u nás spojiť s ideálnymi affiliate partnermi na zaujímavých projektoch a z vášho hobby sa s našou pomocou razom stane zdroj príjmu. autor článku

ZAREGISTRUJ SE DO AFFILIATEPORT.EU

Připoj se k více jak 3 500 affilům a získejte navíc 5 týdnů kurzu affiliate marketingu zdarma.

Získat více informací
affil Affiliate AffiliateClub affiliate marketing affiliate program affiliate síť Akce CZAffil kupon kupony marketing propagace skaffil sleva slevy

e-mail: info@affiliateport.eu
tel.: +420 778 592 177

Affiliate podpora k dispozici:
Po-Pá 9.00 - 17.00 (& flexibilně dle domluvy)