ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Firma 5DM.cz, sro z siedzibą w Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 24818046, DIČ: CZ24818046, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawka 177098 (dalej „5DM”) „) Jako operator usług AffiliateClub.cz i AffiliatePort.eu działających na stronach internetowych affiliateclub.cz i affiliateport.eu, ceni Twoje zaufanie, a jednocześnie szanuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, w tym zgodność z zasadami i przepisami określonymi w przepisach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (w tym rozporządzenie UE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych).

Dlatego 5DM jako operator witryn affiliateclub.cz i affiliateport.cz (zwanych dalej „Witryną”) chciałby poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i polityki prywatności opisanej poniżej, jeśli korzystasz z usług, które oferujemy na Witrynie (zwanej dalej “Polityka”).

A o czym będziemy Cię informować w niniejszej Polityce?

W szczególności dowiesz się o następujących informacjach:

 • kto jest administratorem twoich danych osobowych;
 • jakie dane osobowe będziemy przetwarzać;
 • w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, na podstawie czego możemy je przetwarzać i czy możemy je przetwarzać bez Twojej zgody;
 • jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe;
 • komu innemu Twoje dane osobowe mogą być przekazywane;
 • jakie masz prawa w stosunku do swoich danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

1.1 Twoje dane osobowe są zarządzane przez firmę 5DM, a Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższymi warunkami.

2. Jakie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać?

2.1 Dane osobowe oznaczają informacje o Tobie, na podstawie których możesz zostać zidentyfikowany bezpośrednio lub pośrednio. 5DM przetwarza tylko dane osobowe, które nam przekazujesz w związku z korzystaniem z naszych usług.

2.2 Są to najczęściej dane, które nam przekazujesz w ramach rejestracji w celu skorzystania z naszej usługi i pełnego ich wykorzystywania:

 • imię i nazwisko;
 • e-mail;
 • konto bankowe;
 • numer telefonu;
 • i inne opcjonalne informacje, które nam przekazujesz w swoim profilu użytkownika (np. informacje do faktury).

2.3 Jeśli logujesz się do naszego serwisu za pomocą danych ze stron trzecich (np. Facebook), aplikacje te pozwalają nam udostępniać niektóre z twoich danych w określonym przez nich zakresie (np. w przypadku Facebooka to e-mail i dane z twojego profilu publicznego). Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj warunki tych stron trzecich, w tym ich polityki prywatności.

2.4 Są to również dane, które otrzymujemy, gdy korzystasz z naszych usług, a mianowicie:

 • szczegółowe informacje na temat korzystania z naszych usług;
 • Adres IP;
 • ciasteczka (cookies);
 • i ewentualnie inny online identyfikator (np. dane logowania).

2.5 Wrażliwe dane, które oznaczają informacje o twoim pochodzeniu rasowym lub etnicznym, postawach politycznych, członkostwie w związkach zawodowych, religii i przekonaniach filozoficznych, historii kryminalnej, zdrowiu i życiu seksualnym, oraz danych genetycznych, lub jakiekolwiek dane biometryczne, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację lub uwierzytelnienie osoby, nie są wymagane i nie jesteś zobowiązany do ich podania. Jeśli to zrobisz, odpowiednio. przekazujesz nam wszelkie poufne informacje, robisz to dobrowolnie według własnego uznania.

2.6 Nasza strona internetowa i świadczone przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie przetwarzamy danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat.

3. W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, na podstawie czego będziemy je przetwarzać i czy możemy je przetwarzać bez Twojej zgody?

3.1 Głównymi celami przetwarzania danych osobowych są:

 • abyś mógł w pełni korzystać z usług, którymi jesteś zainteresowany (w tym być informowanym o nowych kampaniach w sieci partnerskiej) – są to dane osobowe, które nam przekazujesz i które uzyskujemy, gdy korzystasz z naszych usług;
 • abyśmy mogli zarządzać Twoimi kontami użytkowników – są to dane osobowe, które nam przekazujesz i które uzyskujemy, gdy korzystasz z naszych usług;
 • abyśmy mogli zapewnić i stale ulepszać funkcjonalność i bezpieczeństwo strony internetowej (w tym dodatku Shoptet, interfejsu API itp.) oraz świadczonych na nim usług, w tym zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych – są to dane osobowe, które zbieramy, gdy korzystasz z naszych usług

3.2 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących jeszcze celach:

 • poprawa jakości naszych usług, ich zawartości i rozwój nowych – to dane osobowe, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszych usług;
 • ochrona naszych praw – są to dane osobowe, które nam przekazujesz i które uzyskujemy, gdy korzystasz z naszych usług;
 • oraz do celów statystycznych (w tym kontekście Twoje dane są zazwyczaj agregowane, aby nie można było ustalić Twojej tożsamości) – są to dane osobowe, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszych usług.

3.3 Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, na podstawie Twojej zgody, ale także, na przykład, na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub w celu wykonania zawartej między nami umowy, w zakresie danych osobowych niezbędnych do takiej realizacji. Jednocześnie jest to powód, który pozwala nam przetwarzać Twoje dane osobowe, nawet bez Twojej zgody. Konkretne cele, dla których wykonujemy indywidualne przetwarzanie danych osobowych, są wymienione powyżej.

3.4 Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe bez Twojej zgody, przetwarzamy je tylko z następujących powodów prawnych:

 • konieczność wywodząca się z umowy w przypadku korzystania z naszych usług, z których zacząłeś celowo korzystać (jesteś zarejestrowany);
 • przetwarzanie, które jest niezbędne do naszych uzasadnionych celów (np. ochrona naszych praw, poprawa jakości naszych usług, ich zawartości i rozwój, zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa Witryny i świadczonych na niej usług, w tym zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, dla celów statystycznych i marketingowych);
 • wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Możliwość i zgodność z prawem takiego przetwarzania wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawnych i nie potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach. Przetwarzanie do niektórych celów marketingu bezpośredniego może również opierać się na Twojej zgodzie (np. Jeśli nie korzystasz w pełni z naszych usług).

3.5 Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przetwarzanie to nie jest konieczne do wypełnienia umowy lub zobowiązań prawnych ani do ochrony uzasadnionych interesów 5DM, ale ich przetwarzanie pozwoli nam poinformować Cię o ofertach, jeśli nie będziesz w pełni korzystać z naszych usług lub lepiej się skoncentrować na tym, co Cię interesuje i aby poinformować Cię o ofertach, które są dla Ciebie korzystne. Te dane osobowe są przetwarzane w przypadku zgody i mogą być przetwarzane przez okres ważności tej zgody (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, która została udzielona przed jej cofnięciem). Mowa o:
przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu wysyłania korzystnych ofert produktów i usług 5DM lub stron trzecich (zwłaszcza publicznych lub ukrytych kampanii i szkoleń). Zakres przetwarzanych danych osobowych jest określony bezpośrednio w tekście zgody.

4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

4.1 Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko przez czas ściśle niezbędny do celów ich przetwarzania. Nieustannie sprawdzamy, czy nadal istnieje potrzeba przetwarzania niektórych danych osobowych potrzebnych do określonego celu, a jeśli stwierdzimy, że nie są one już potrzebne do żadnego z celów, dla których zostały przetworzone, zniszczymy lub anulujemy Twoje dane osobowe. Podstawowe terminy przetwarzania danych osobowych są określone poniżej.

4.2 Przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do korzystania z naszych usług przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków między Tobą a 5DM oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (tj. przez okres 24 miesięcy po rozwiązaniu umowy między nami). Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez czas trwania umowy między nami i 12 miesięcy później lub do momentu ich odwołania.

4.3 Następnie, zwykle tylko podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące udzielenia / wycofania zgody oraz informacje o przyczynie zakończenia rejestracji są przechowywane przez rozsądny okres czasu.

5. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe i komu innemu dane osobowe mogą być przekazywane?

5.1 Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a ochrona twoich danych jest naszym priorytetem, a my gromadzimy i przechowujemy twoje dane osobowe w bezpiecznej bazie danych, gdzie są one w jak największym stopniu chronione przy użyciu dostępnych nowoczesnych technologii. Przyjmujesz również do wiadomości, że 5DM dołoży wszelkich starań, aby zapobiec nieuprawnionemu przetwarzaniu twoich danych osobowych, jednak 5DM nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek nieuprawnioną ingerencję stron trzecich, w wyniku której osoby te uzyskają nieuprawniony dostęp do twoich danych osobowych i / lub twojego profilu i / lub do odpowiedniej bazy danych 5DM i nieuprawnione wykorzystywanie,, niewłaściwe wykorzystanie lub udostępnianie tych danych stronom trzecim. W tym kontekście zapewniamy jednak, że regularnie sprawdzamy nasz system pod kątem podatności na ataki oraz stosujemy środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania, w miarę możliwości, nieuprawnionemu dostępowi do twoich danych osobowych i które, biorąc pod uwagę obecny stan technologii, zapewniają wystarczające bezpieczeństwo.

5.2 Twoje dane osobowe są udostępniane pracownikom 5DM i innym współpracownikom w związku z wykonywaniem ich obowiązków, w których konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, ale zawsze tylko w niezbędnym zakresie i zgodnie z odpowiednimi środkami bezpieczeństwa i standardami ochrony danych osobowych.

5.3 Ponadto Twoje dane osobowe są przekazywane stronom trzecim, których profesjonalnych i specjalistycznych usług używamy w celu wypełnienia naszych obowiązków. Starannie wybieramy te osoby trzecie spośród podmiotów, które są w stanie zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak aby nie było możliwości nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do twoich danych osobowych lub ich innego niewłaściwego wykorzystania. Przed przekazaniem twoich danych osobowych stronie trzeciej zawsze zawrzemy z tą osobą pisemną umowę, w której dostosujemy przetwarzanie danych osobowych w celu uwzględnienia takich samych gwarancji przetwarzania danych osobowych, jakie przestrzega nasza firma 5DM zgodnie z jej zobowiązaniami prawnymi. Osoby trzecie, które mogą mieć dostęp do twoich danych osobowych, w zależności od usługi, z której korzystasz to:

 • osoby, które zapewniają nam techniczne działanie niektórych usług lub operatorów technologii, których używamy do naszych usług;
 • osoby, które świadczą dla nas wsparcie techniczne lub usługi serwerowe, między innymi w celu zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa i integralności strony internetowej i świadczonych usług;
 • osoby, którym udostępniamy dane w celu analizy ruchu na stronie;
 • osoby, które zapewniają nam techniczne działanie niektórych usług lub operatorów technologii, których używamy do naszych usług;
 • operatorzy systemów reklamowych w związku z ukierunkowaną reklamą;
 • osoby, które są lub będą związane z nieruchomościami z 5DM.

Tymi stronami trzecimi mogą być firmy mające siedzibę zarówno w Czechach, jak i mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub mające siedzibę w kraju trzecim, tj. poza UE (np. dostawcy usług na Cloud). Przekazanie i przetwarzanie danych osobowych w krajach poza terytorium Unii Europejskiej zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.4 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym osobom, z wyjątkiem przypadków, w których, pod pewnymi ściśle określonymi warunkami, jesteśmy zobowiązani do przekazania twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (np. policja, odpowiednie organy administracji państwowej, sądy itp.).

6. Jakie masz prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych?

6.1 Bardzo cenimy sobie Twoje zaufanie i kładziemy duży nacisk na Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Twojej tożsamości, możemy najpierw poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości, zanim rozpatrzymy Twoją prośbę dotyczącą wykonania któregokolwiek z Twoich praw.

6.2 Prawa te obejmują w szczególności:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do poprawiania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi przeciwko przetwarzaniu danych osobowych.

6.3 Aby lepiej zrozumieć znaczenie i treść poszczególnych praw, poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe wyjaśnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych oznacza, że ​​masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia w dowolnym momencie na żądanie, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez nas, a jeśli tak, to w jakim celu udostępnione przez czas, przez jaki będą one przetwarzane przez nas, niezależnie od tego, czy masz prawo do poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania lub sprzeciwu wobec tego, gdzie uzyskaliśmy dane osobowe, jeśli nie zostały one uzyskane od Ciebie, czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie, i czy nie są naruszane prawa i wolności innych osób, a także kopia danych osobowych;
 • prawo do poprawiania danych osobowych oznacza, że ​​masz prawo do poprawiania lub uzupełniania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) oznacza, że ​​masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności jeśli (i) nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone, (ii) dane osobowe były przetwarzane nielegalnie, lub (iii) nakłada na nas obowiązek prawny;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oznacza, że ​​masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, dopóki wszelkie ewentualne spory dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych nie zostaną rozwiązane (np. podczas weryfikacji dokładności twoich danych osobowych lub jeśli przetwarzanie twoich danych osobowych jest nielegalne, ale zamiast ich usuwać będziesz tylko wymagać ograniczenia ich wykorzystania itp.);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych oznacza, że ​​jeśli przekażesz nam swoje dane osobowe w związku z umową lub na podstawie zgody, a ich przetwarzanie odbywa się automatycznie, będziesz mieć prawo do uzyskania od nas takich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, dane mogą być również przekazywane wyznaczonemu przez Ciebie administratorowi, pod warunkiem, że osoba działająca w imieniu odpowiedniego administratora jest należycie wyznaczona i może zostać upoważniona;
 • prawo do sprzeciwu oznacza, że ​​będziesz mieć prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych, które 5DM przetwarza na podstawie swojego uzasadnionego interesu;
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza, że ​​masz prawo, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, do odwołania zgody na kontakty wymienione poniżej.

Dalsze informacje dotyczące twoich praw i związanych z nimi warunków są zawarte w przepisach w dziedzinie ochrony danych osobowych (w tym w rozporządzeniu UE nr 2016/679).

6.4 Jeśli chodzi o skargę przeciwko przetwarzaniu twoich danych osobowych, możesz złożyć je w organie nadzorczym, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

7. Jak możesz się z nami skontaktować?

7.1 Jeśli chcesz wyjaśnić coś w Polityce, chcesz doradzić w tym względzie lub skorzystać z niektórych swoich praw, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub e-mailem na info@affiliateclub.cz i info@affiliateport.eu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie i zawsze podamy datę ostatniej zmiany niniejszej Polityki. O nowej wersji Polityki poinformujemy w interfejsie internetowym lub w inny odpowiedni sposób, aby bez zbędnych trudności można było zapoznać się z aktualnym brzmieniem Polityki.
Zasady te obowiązują od 1 maja 2019 r.

Tu nas znajdziesz