Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatok védelme

A 5DM.cz, s.r.o. társaság székhellyel: Školská 694/32, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 24818046, DIČ: CZ24818046, bejegyzett a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, rész C, betét 177098 (tovább csak „5DM“) mint az AffiliateClub.cz és az AffiliatePort.eu operátora működött az affiliateclub.cz a affiliateport.eu internetes oldalakon, Értékeli a bizalmát és tiszteletben tartja a személyes adatok védelmének legmagasabb színvonalát, ideértve az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott alapelvek és szabályok betartását (beleértve a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről szóló 2016/679 EÚ rendeletet).

Ezért az 5DM, mint az affiliateclub.cz és az affiliateport.cz weboldal üzemeltetője (tovább csak „weboldal“) szeretne tájékoztatni Önt személyes adatainak feldolgozásáról és az alábbiakban ismertetett adatvédelmi politikáról ha Ön a weboldalon kínált szolgáltatásainkat használja (a továbbiakban: „irányelv”).

És miről fogjuk tájékoztatni Önt ebben az irányelvben?

Különösen a következő információkat fogja megtudni:

 • ki a személyes adatainak kezelője;
 • milyen személyes adatokat dolgozunk fel;
 • milyen célokra fogjuk feldolgozni az Ön személyes adatait, milyen alapon dolgozhatjuk fel, és hogy
 • feldolgozhatjuk-e az Ön hozzájárulása nélkül;
 • meddig dolgozzuk fel személyes adatait;
 • kinek továbbíthatók a személyes adatok;
 • milyen jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban.

1.Ki a személyes adatainak kezelője?

1.1 Személyes adatainak kezelője a 5DM, és az alábbi feltételek szerint kezeli az Ön személyes adatait.

2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

2.1 A személyes adatok olyan információkat jelentenek önről, amelyek közvetlenül vagy közvetetten azonosítják Önt. Az 5DM csak azokat a személyes információkat dolgozza fel, amelyeket szolgáltatásaink használatával kapcsolatban nyújt nekünk.

2.2 Leggyakrabban azok az adatok, amelyeket Ön szolgáltatásaink regisztrációja és teljes felhasználása során nyújt be nekünk:

 • név és vezetéknév;
 • e-mail;
 • banki kapcsolat;
 • telefonszám;
 • és egyéb opcionális információk, amelyeket a felhasználói profiljában megad nekünk (például számlázási információk).

2.3 Ha weboldal adataival jelentkezik be szolgáltatásunkba (pl.Facebook)

ezek az aplikációk lehetővé teszik számunkra, hogy megosszuk az Ön adatainak egy részét az általuk meghatározott mértékben (pl. a Facebook e-mail és a nyilvános profil adatai). További információkért kérjük, olvassa el ezen harmadik weboldal feltételeit, ideértve az adatvédelmi irányelveiket is.

2.4 Ugyanezek az adatok is, amelyeket szolgáltatásaink igénybevételekor kapunk, nevezetesen:

 • A szolgáltatásunk igénybevételének részletei
 • IP-cím;
 • cookie-k;
 • és esetleg egy másik online azonosítót (például bejelentkezés).

2.5 Érzékeny adatok, amelyek információt jelentenek az Ön nemzeti, faji vagy etnikai származásáról, politikai attitűdjeiről, a szakszervezeti tagságról, vallásról és filozófiai meggyőződésről, büntetőítéletekről, az érintett egészségi és szexuális életéről, valamint az érintett genetikai adatairól, vagy bármilyen biometrikus információt, amely lehetővé teszi az érintett közvetlen azonosítását vagy hitelesítését, ezt nem is kötelezzük. Ha igen, bármilyen érzékeny információt megad nekünk, és ezt önként választja meg.

2.6 Weboldalunk és az általunk nyújtott szolgáltatások nem alkalmazottak a 16 év alatti gyermekek számára. Nem dolgozzuk fel a 16 év alatti gyermekek személyes adatait.

3.Milyen célokra dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, milyen alapon dolgozzuk fel, és feldolgozhatjuk-e az Ön hozzájárulása nélkül?

3.1 Az Ön személyes adatai feldolgozásának fő célja:

 • Hogy tudjuk teljes mértékben kihasználni az érdeklődő szolgáltatásokat (ideértve az új társult kampányokkal kapcsolatos információkat is) – ez az a személyes információ, amelyet Ön nekünk ad meg, amelyet
 • szolgáltatásunk igénybevételekor kapunk;
 • annak érdekében, hogy kezelni tudjuk felhasználói fiókjainkat – ez az a személyes információ, amelyet Ön nekünk szolgáltat, és amelyet szolgáltatásunk használatakor gyűjtünk;
 • annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk és folyamatosan javítsuk a weboldal (beleértve a Shoptet, API, stb.)
 • és az abban nyújtott szolgáltatások működését és biztonságát, ideértve a személyes adatainak biztonságát is – ez a személyes információ, amelyet szolgáltatásunk használatakor gyűjtünk.

3.2 Az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozzuk fel:

 • szolgáltatásaink minőségének javítása, azok tartalma és új fejlesztése – ezek olyan személyes adatok, amelyeket szolgáltatásunk használatakor gyűjtünk;
 • jogaink védelme – ez a személyes információ, amelyet Ön nekünk ad meg, amelyet szolgáltatásaink igénybevételekor kapunk;
 • és statisztikai célokra (ebben az összefüggésben az Ön adatait általában azért összesítik, hogy az Ön személyazonossága nem azonosítható) – ez a személyes információ, amelyet szolgáltatásunk használatakor gyűjtünk.

3.3 Az Ön személyes adatait – akár az Ön hozzájárulása alapján -, akár például jogos érdekünk vagy az általunk megkötött szerződések teljesítése érdekében is feldolgozhatjuk, az ilyen teljesítéshez szükséges személyes adatokkal. Ugyanakkor az az oka, amely lehetővé teszi számunkra, hogy személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül feldolgozzuk, a jogi kötelezettségeink teljesítése. A fentebb felsoroljuk azokat a konkrét célokat, amelyekre az Ön személyes adatainak egyedi feldolgozásárasz szükség van.

3.4 Ha az Ön hozzájárulása nélkül dolgozzuk fel személyes adatait, akkor csak a következő jogi okokból dolgozzuk fel:

 • szerződés teljesítésének szükségessége olyan szolgáltatások igénybevételekor, amelyeket Ön már elkezdett használni (amelyekre Ön feliratkozott);
 • a jogos érdekeink érdekében szükséges feldolgozás (pl. jogaink védelme, szolgáltatásaink minőségének javítása, tartalmuk fejlesztése és újak fejlesztése, a weboldal és a rajta nyújtott szolgáltatások működésének és biztonságának biztosítása, ideértve a személyes adatainak biztonságát statisztikai célokból is) vagy közvetlen marketing);
 • az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból fakadó jogi kötelezettségek teljesítése számunkra;

Az ilyen feldolgozás lehetősége és jogszerűsége közvetlenül az alkalmazandó jogszabályokból fakad, és nincs szükségünk az Ön hozzájárulására a személyes adatok e célra történő feldolgozására. A közvetlen marketing céljára történő feldolgozás alapja az Ön hozzájárulása is lehet (pl. ha nem teljes mértékben használja ki szolgáltatásainkat).

3.5 Ha személyes adatait az Ön beleegyezésével dolgozzuk fel, akkor ez a feldolgozás nem feltétlenül szükséges a szerződés vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy az 5DM jogos érdekeinek védelméhez, de feldolgozásuk lehetővé teszi számunkra, hogy többet tájékoztassuk az ajánlatokról, ha nem teljes mértékben használja szolgáltatásainkat, vagy még jobban összpontosít arra, hogy mi érdekli, és tájékoztathssuk Önt az Ön számára kényelmes ajánlatokról. Ezeket a személyes adatokat hozzájárulás esetén dolgozzák fel, és a hozzájárulás érvényességi ideje alatt is feldolgozhatók (ez nem érinti a visszavonása előtt megadott hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét). Ezek a következők:

 • Személyes adatainak feldolgozása az 5DM vagy harmadik weboldalrol származó termékek és szolgáltatások kedvező ajánlatainak küldése céljából (különösen nyilvános vagy rejtett kampányok és oktatási rendezvények). A feldolgozott személyes adatok terjedelmét közvetlenül a hozzájárulási szöveg tartalmazza.

4. Mennyi ideig fogjuk feldolgozni az Ön személyes adatait?

4.1 Az Ön személyes adatait csak addig dolgozzuk fel, ameddig feldolgozásukhoz szükséges. Folyamatosan felülvizsgáljuk az egy adott célhoz szükséges személyes adatok feldolgozásának szükségességét, és ha úgy találjuk, hogy azokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat feldolgozták, megsemmisítjük vagy névtelenítjük személyes adatait. A személyes adatok feldolgozásának alapvető határideje az alábbiakban található.

4.2 Szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges személyes adatait az Ön és az 5DM közötti jogok és kötelezettségek gyakorlásához és az e szerződéses viszonyokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időtartamra (azaz a köztük fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követő 24 hónapig) érvényesítjük. Az Ön hozzájárulásával feldolgozott személyes adatait a köztük fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt és azt követően 12 hónapig, vagy addig, amíg vissza nem vonja.

4.3 Ezt követően általában csak az alapvető azonosítási adatokat, a hozzájárulási / visszavonási adatokat és a regisztráció megszüntetésének okát tárolják ésszerű ideig.

5. Hogyan védjük meg személyes adatait, és kinek továbbíthatjuk személyes adatait?

5.1 Személyes adatai biztonságban vannak nálunk, ahol prioritásunk az adatok védelme, és személyes adatait egy biztonságos adatbázisban gyűjtjük és tároljuk, ahol a rendelkezésre álló modern technológiákkal a lehető legnagyobb mértékben védik őket. Ön tudatosítja azt is, hogy az 5DM mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülje személyes adatainak jogosulatlan feldolgozását, de az 5DM nem felelős harmadik személyek jogosulatlan beavatkozása miatt, amelyek jogosulatlan hozzáférést eredményeznek személyes adataihoz és/vagy profiljához, és/vagy a vonatkozó 5DM adatbázishoz, és ezeket az adatokat felhasználhatja, visszaélheti vagy harmadik feleknek továbbadhatja. Ebben az összefüggésben azonban biztosítjuk Önt, hogy rendszeresen ellenőrizzük rendszerünk sebezhetőségét és támadásokat, és biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben megakadályozzuk az Ön személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, és hogy tekintettel a jelenlegi technológiai helyzetre, ezeket az intézkedéseket rendszeresen frissítjük.

5.2 Személyes adatait az 5DM alkalmazottainak és más munkatársaknak hozzáférhetővé teszi feladataik ellátása során, ami megköveteli az Ön személyes adatainak kezelését, de csak a szükséges mértékben, és a megfelelő biztonsági intézkedések és a védelmi előírások betartása mellett.

5.3 Ezenkívül személyes adatait harmadik személyeknek továbbítják, akiknek szakmai és speciális szolgáltatásait kötelezettségeink teljesítéséhez használjuk. Ezeket a harmadik személyeket gondosan kiválasztjuk azon szervezetek közül, amelyek képesek a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések végrehajtására, hogy az Ön személyes adataihoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, illetve a személyes adatok egyéb felhasználása ne forduljon elő. Mielőtt bármilyen személyes adatot harmadik személynek átadnánk, mindig írásbeli megállapodást kötünk ezzel a személlyel, amelyben módosítjuk a személyes adatok feldolgozását oly módon, hogy a személyes adatok feldolgozásakor ugyanazokat a biztosítékokat tartalmazza, mint ahogyan az 5DM eleget tesz jogi kötelezettségeinek. Azon harmadik személyek, akik hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, az Ön által használt szolgáltatástól függően:

 • azok, akik szolgáltatást nyújtanak nekünk egy szolgáltatás műszaki működtetéséhez, vagy azok a technológiai szolgáltatók, akiket szolgáltatásainkhoz használunk;
 • olyan személyek, akik támogató műszaki vagy szerver szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, többek között a weboldal és a nyújtott szolgáltatások biztonságának és integritásának biztosítása érdekében;
 • azok a személyek, akiknek adatokat szolgáltatunk a weboldal forgalmának elemzésére;
  azok, akik szolgáltatást nyújtanak nekünk egy szolgáltatás műszaki működtetéséhez, vagy azok a technológiai szolgáltatók, akiket szolgáltatásainkhoz használunk;
 • hirdetési rendszerüzemeltetők a célzott reklámozással kapcsolatban;
 • személyek akik tulajdoni kapcsolatban állnak vagy fognak állni az 5DM-vel.

Ezek a harmadik személyek lehetnek a Cseh Köztársaságban és egy EÚ-tagállamban letelepedett, vagy esetleg harmadik országban, azaz az EÚ-n kívüli székhellyel rendelkező társaságok (pl. Cloud szolgáltatók), személyes adatok továbbításával és feldolgozásával. Az adatok az Európai Unión kívüli országokban mindig a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történnek.

5.4 Személyes adatait semmilyen más személynek nem adjuk tovább, kivéve, ha bizonyos pontosan meghatározott körülmények között kötelesek leszünk személyes adatait érvényes jogi rendelkezések alapján átadni (pl. A Cseh Köztársaság Rendőrségenek, illetékes államigazgatási szerveknek, bíróságoknak stb.).

6. Milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban?

6.1 Nagyra értékeljük az Ön bizalmát, és nagy hangsúlyt fektetünk az Önt megilleto jogok személyes adatainak feldolgozása során megillető jogokra. Ha kétségei vannak az Ön személyazonosságával kapcsolatban, előbb felkérhetjük Önt, hogy adjon meg további információkat az Ön személyazonosságának megerősítéséhez, mielőtt folytatná az Ön egyik joga gyakorlására vonatkozó kérelmét.

6.2 Az Ön jogai különösen a következők:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
 • a személyes adatok helyesbítésének joga;
 • a személyes adatok törlésének joga;
 • a személyes adatok feldolgozásának korlátozásának joga;
 • a személyes adatok hordozhatóságához való jog;
 • a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga;
 • a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásának joga;
 • a személyes adatok feldolgozása elleni panasz benyújtásának joga.

6.3 Annak érdekében, hogy jobban érthetőbbé tegyük az egyes jogok jelentését és tartalmát, az alábbiakban részletesebb magyarázatot adunk Önnek:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga azt jelenti, hogy bármikor kérésre megerősítést kérhet tőlünk, függetlenül attól, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen célokra , mennyi ideig fogjuk feldolgozni őket, hogy joga van-e kijavítani, törölni, korlátozni a feldolgozást, vagy tiltakozni az ellen, amire megszereztuk személyes adatait, ha nem öntől szereztük be, akár automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást is, mások jogai és szabadságai, valamint a személyes adatok másolata;
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog azt jelenti, hogy joga van személyes adatainak helyesbítésére vagy kiegészítésére, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;
  személyes adatok törlésének joga („az elfelejtéshez való jog”) azt jelenti, hogy joga van a személyes adatainak törlésére, különösen, ha: i) azokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték vagy ii) a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel, vagy iii) kotelez a jog.
 • a személyes adatok feldolgozásának korlátozásának joga azt jelenti, hogy Önnek jogában áll korlátozni a személyes adatainak feldolgozását mindaddig, amíg a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos esetleges viták megoldódnak (pl. mindaddig, amíg a személyes adatok pontosságát ellenőrzik, vagy Személyes adatai illegálisak, de törlésük helyett csak korlátozásokra lesz szükség);
 • a személyes adatok hordozhatóságához való jog azt jelenti, hogy ha a megállapodással kapcsolatban vagy az Ön hozzájárulásával megadja nekünk személyes adatait, és a feldolgozás automatikusan történik, akkor joga van ilyen adatokat beszerezni tőlünk strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban. Ha ez műszakilag kivitelezhető, az adatokat továbbadhatják a kijelölt rendszergazdának is, feltéve, hogy az érintett adminisztrátor nevében eljáró személyt megfelelően azonosítják és meghatalmazható;
 • a tiltakozás joga azt jelenti, hogy joga van tiltakozni személyes adatainak azon feldolgozása ellen, amelyet az 5DM jogos érdeke alapján feldolgoz;
 • a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga azt jelenti, hogy ha az alábbiakkal kapcsolatba lép a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásával, akkor joga van visszavonni az Ön hozzájárulását.

Az Ön jogaival és azok feltételeivel kapcsolatos további információkat az adatvédelmi jogszabályok tartalmazzák (beleértve a 2016/679 EÚ rendeletet).

6.4 A személyes adatainak feldolgozása ellen benyújtott panaszt benyújthatja a Felügyeleti Hatósághoz, amely a Személyes Adatvédelmi Hivatal, amelynek székhelye Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7 (www.uoou.cz).

7. Hogyan lehet kapcsolatba lépni velünk?

7.1 Ha szeretne megmagyarázni nekünk valamit a Szabályzatban, vagy szeretne tanácsot adni erről, vagy ha jogait kívánja gyakorolni, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a honlapunkon található űrlap használatával, vagy e-mailben az info@affiliateclub.cz címre és info@affiliateport.eu.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy ezt az irányelvet bármikor megváltoztassák, és mindig tüntesse fel az irányelv utolsó módosításának dátumát. A webes felületen vagy a megfelelő módon közzétesszük a házirend új verzióját, hogy indokolatlan nehézségek nélkül megismerkedhessünk a jelenlegi irányelvekkel.

Ez az irányelv 2019. május 1-jétől lépett hatályba.

Elérhetőség