Impressum

Prevádzkovateľom portálu Affiliate Port je 5DM.cz s.r.o.

Školská 694/32 – Nové Město
110 00 Praha 1
IČ: 24818046, DIČ: CZ24818046
Spoločnosť zapísaná na registrovom súde v Prahe, značka C 177098
E-mail: info@5dm.cz

Bankové údaje

Raiffeisenbank a.s.
Účet: 6068456028/5500
IBAN: CZ3355000000006068456028
SWIFT: RZBCCZPP

Kontakt